Title: Model sluneční soustava
Other Titles: Model of solar system
Authors: Nováková, Kateřina
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [39-42]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16685
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: model;sluneční soustava;základní školy
Keywords in different language: model;solar system;primary schools
Abstract: Článek je zaměřen na výrobu modelu sluneční soustavy a jeho využití na základní škole v předmětu přírodověda. Dále nabízí možnosti výroby modelu samotnými žáky ve škole.
Abstract in different language: This text is about production of solar system model and its use at primary school in biology. This text also offers possibilities of production of model by pupils in the school.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
novakova.pdfPlný text234,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.