Title: Preference učitelů při vyučování manuálních dovedností na 1. stupni základní školy
Other Titles: Preference for teaching teachers manual skills on the first grade elementary school
Authors: Perlová, Petra
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [43-47]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16686
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: Člověk a svět práce;Q-metodologie;základní školy;Ústecký kraj
Keywords in different language: Man and world of work;Q-methodology;primary schools;Ústecký region
Abstract: Tento příspěvek je zaměřen na rozvíjení kompetencí učitelů primárního vzdělávání pro řízení učení žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Jedná se o kompetence a didaktické strategie, které byly voleny z hlediska preferovaných metod a forem výuky. Pomocí Q-metodologie byly zjištěny postoje učitelů k metodám a formám výuky pracovních činností na 1. stupni základních škol v Ústeckém kraji, ze kterých byly vyvozeny statistické závěry.
Abstract in different language: This contribution is focused on developing the skills of teachers in primary education for the management of pupils' learning in the educational area Man and the world of work. These are skills and teaching strategies that have been selected in terms of the preferred methods and forms of teaching. Using Q-methodology were identified teachers' attitudes to teaching methods and forms of work activities on the 1st upper primary schools in region from which they were derived statistical conclusions.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
perlova_clanek.pdfPlný text174,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.