Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠvárová, Jana
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorKrotký, Jan
dc.date.accessioned2015-11-03T12:21:31Z
dc.date.available2015-11-03T12:21:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [143-148]. ISBN 978-80-261-0144-4.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0144-4
dc.identifier.urihttp://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/16689
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá metodami rozvíjení jemné motoriky žáků na prvním stupni základní školy a zařazením uvedené problematiky do školního vzdělávacího programu v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje metody rozvíjení jemné motoriky, cíle a obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, pracovní materiály a techniky využívané v pracovní výchově a teoretickou přípravu hodiny pracovní výchovy. V praktické části jsou uvedeny realizované přípravy hodin pracovní výchovy a soubor výrobků vytvořených z přírodního a odpadového materiálu v rámci hodin pracovní výchovy. V závěru praktické části jsou popsány metody rozvíjení jemné motoriky při terapeutických aktivitách a použití těchto metod při integraci žáků s lehkým mentálním postižením v běžné třídě základní školy. Cílem diplomové práce je ověřit využití metod a činností rozvíjejících jemnou motoriku v hodinách pracovní výchovy na prvním stupni základní školy, a to i s ohledem na děti s handicapem, které jsou integrovány.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectČlověk a svět prácecs
dc.subjectjemná motorikacs
dc.subjectzákladní školycs
dc.titleMetody rozvíjení jemné motoriky žáků na prvním stupni základní školycs
dc.title.alternativeMethods for development of fine motor skills at the lower primary schoolsen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is concerned with methods for the development of fine motor skills in primary school pupils and with the incorporation of this aspect in the school learning programme included in the framework education programme Humans and the World of Work. The thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part outlines several methods for the development of fine motor skills as well as the aims and contents of the education programme Humans and the World of Work. It provides a list of materials and techniques to be used in manual training classes and describes the theoretical background for the classes. The practical part presents examples from practice: a realized preparation for manual training classes and a set of handicraft products made of natural and waste material as part of these classes. It also includes a description of methods for fine motor skills development used in therapeutic activities and their utilization in the integration of pupils with mild mental disabilities within a regular primary school class. The aim of the thesis is to verify the use of the methods and activities intended for the development of fine motor skills in manual training classes in primary school, including the integration of children with disabilities.en
dc.subject.translatedMan and world of worken
dc.subject.translatedfine motor skillsen
dc.subject.translatedprimary schoolsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
svarova.pdfPlný text333,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.