Title: Konfigurace a programování PLC
Other Titles: Configuration and programing of PLC
Authors: Večeřa, Adam
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [199-203]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16692
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: didaktická pomůcka;programování;PLC
Keywords in different language: didactic tool;programming;PLC
Abstract: Tématem práce je vytvoření výukové opory pro výuku programování a realizace jednoduchých aplikací na programovatelném automatu firmy Allen-Bradley, která bude využita jako základ kurzu programování logických automatů. Hlavním předmětem je pak popis konfigurace hardwaru, popis vybrané instrukční sady a postup vytváření jednoduchých aplikací.
Abstract in different language: Main topic of thesis is creation of educational support for education of programming and realization of simple applications on programmable logic controller Allen-Bradley, which will be used as base of programming of logic controller course. Main subject is description of hardware configuration, description of selected instruction set and process of simple applications creating.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vecera_clanek.pdfPlný text246,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.