Title: Programování robotů
Other Titles: Robot programming
Authors: Večeřová, Lucie
Maněk, Lubor
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [204-207]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16693
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: programování robotů;H&S stavebnice
Keywords in different language: programming robots;H&S construction
Abstract: Článek se zabývá programováním robotů. Ukazuje náhled, jak učit děti programovat. K programování používáme nový druh stavebnice H&S robotický systém. Programování robotu lze zařadit do výuky na základních školách. Programování je hravé, kreativní a velmi zajímavé. Dětem se tak otevírají nové možnosti a nahlédnou do základů elektroniky.
Abstract in different language: The article deals with programming robots. Shows a preview of how to teach children to program. For programming we use a new type of construction H & S robotic system. Programming robots can be integrated into teaching in primary schools. Programming is playful, creative and very interesting. Children are so open up new possibilities and gain insight into the fundamentals of electronics.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vecerova_manek_clanek.pdfPlný text257,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.