Title: Semafor - pomocník nejen v dopravě
Other Titles: Semafor helps not only in transport
Authors: Aubrechtová, Eva
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [45-48]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16696
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: semafor;didaktická pomůcka
Keywords in different language: semafor;didactic tool
Abstract: Článek popisuje využití a výrobu jednoduchého semaforu, jaký všichni známe z křižovatek silnic, převážně v městech. Ve dvou odstavcích se zaměřím nejprve na jeho využití v prostředí školní třídy a ve výuce vůbec, poté se podíváme na jeho výrobu z běžně dostupných recyklovatelných materiálů, tj. dřevo a plast.
Abstract in different language: This article describes the use and production of a simple traffic light, which we all know from the crossings of roads, mostly in cities. In two paragraphs, I will focus first on its use in the classroom environment and teaching at all, then I desribe its production from commonly available recyclable materials, ie wood and plastic.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aubrechtova_clanek.pdfPlný text2,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.