Title: Model automatického otevírání dveří dle Héróna Alexandrijského
Other Titles: Model of automatic door opener by Heron of Alexandria
Authors: Benajtr, Pavel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [49-52]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16697
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: automatické otevírání dveří;Hérón Alexandrijský;didaktická pomůcka
Keywords in different language: automatic door opener;Heron of Alexandria;didactic tool
Abstract: Příspěvek pojednává o možnostech využití modelu ve výuce technické výchovy. Vybraným modelem jsou Heronovy automatické dveře, které byly použiti pro vstup do chrámu. Dveře se otevíraly v závislosti na zapálení obřadního ohně. Krátce je zde pojednáno o Heronovi a jeho vynálezech. Součástí je také popis mechanizmu, který dokázal chrámové dveře otevírat. Větší část tvoří popis a výroba automatických dveří, které by byly vhodné pro výrobu v dílnách v rámci technické výchovy.
Abstract in different language: This article is about the possibilities of using the model in the teaching of technical education. The chosen model is Heron's automatic door, used as the temple door. The door opening depended on the ritual fire. Part of this article is about Heron and his inventions. Also included is a description of the mechanism that was able to open the temple door. The larger part is about a description and manufacture automatic door, which would be suitable for production in workshops in technical education.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benajtr_clanek.pdfPlný text123,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.