Title: Historie výroby skla v Brdech
Other Titles: The history of glass production in Brdy
Authors: Hrbáčková, Veronika
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [19-25]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16703
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: výroba skla;Brdy;historie
Keywords in different language: glass production;Brdy;history
Abstract: Tato práce má název "Historie sklářské výroby v Brdech". V první kapitole jsem se zaměřila na historii výroby skla od dob dávných civilizací do 20. století. jsem popsala vývoj jednotlivých technologií a pokrok ve zpracování surovin používaných pro výrobu skla. Výroba skla byla vždy spojována s něčím tajemným, a to je důvod, proč postup výroby skla je nejcennější tajemstvím, které si každý sklář chrání.
Abstract in different language: This thesis has the title “The history of glass production in Brdy”. In the first chapter, I focused on the history of glass production since the days of ancient civilizations to the 20th century. I described the development of individual technologies and advances in the processing of the raw materials used for the manufacture of glass. Manufacture of glass has always been associated with something mysterious, and that is why the procedure of production of glass is the most valuable secret that each of the glassmaker guards.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrbackova_clanek_DP.pdfPlný text255,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.