Title: Python ve výuce algoritmizace a programování
Other Titles: Python in algorithms and programming education
Authors: Kotek, Lukáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [87-89]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16709
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: Python;algoritmizace;programování
Keywords in different language: Python;algorithms;programming
Abstract: Práce shrnuje výsledky bakalářské práce představující programovací jazyk Python pro použití ve výuce algoritmizace a programování. Ta zkoumá jeho specifika a vhodnost pro daný účel a porovnává ho s ostatními běžně užívanými platformami. Rovněž představuje nástroje, které s ním mohou být použity.
Abstract in different language: The paper summarizes the results of bachelor work representing the Python programming language in algorithms and programming education. The work explores its characteristics and suitability for this purpose and compares it with other commonly widespread platforms. Also it introduces some tools Python can be used with.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotek_clanek.pdfPlný text51,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.