Title: Project learning of model PUD-BJ of kindergarden "From idea to product" beekeeping in the olden days and now
Other Titles: Projektno učno delo po modelu PUD-BJ v vrtcu "Od ideje do izdelka" čebelarstvo nekoč in danes
Authors: Oder, Vesna
Bezjak, Jožica
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [122-126]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16720
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: předškolní vzdělávání;Člověk a svět práce
Keywords in different language: pre-school education;Man and world of work
Abstract in different language: The center of pre-school teaching is the child and its interests, wishes, needs and experience. Learning topic, that are covered, derive from children and their life situations, since we want to motive them additionally. We have to be aware of that fact that pre-school children learn experimentally through all their senses and by their own way of thinking, searching and exploring, through games and other activities. They are actively involved in all stages of a learning process, which enlarges the quality and prolongs the durability of the gained knowledge. Everyone is an individual; therefore, it is necessary to provide them with knowledge in various ways, and by doing so, include as many areas from the curriculum. Interaction between children and adults and their mutual communication are essential in preschool period. Kindergarten has to provide to each child conditions for gaining knowledge, skills, ability for a complete and optimal personal development. Project work is one of the most qualitative didactic systems in pre-school teaching. With its characteristics, structure and procedure it includes all necessary elements of learning and pre-school teaching. It meets all criteria that are essential for a comprehensive and complete personal development of a pre-school child
V predšolski vzgoji v ospredje postavljamo otroka in njegove interese, želje, potrebe, izkušnje in doživetja. Učne teme, ki jih obravnavamo, izhajajo iz otrok in njihovih življenjskih situacij, saj jih s tem še dodatno motiviramo . Upoštevati moramo razvojno stopnjo otrok, njihove spretnosti in sposobnosti ter način učenja. Zavedati se moramo, da se predšolski otrok uči izkustveno preko vseh svojih čutil in prihaja do spoznanj po lastni miselni poti, z lastnim iskanjem, raziskovanjem in odkrivanjem, preko igre in drugih dejavnosti in aktivnosti. Je aktivno vključen v vse faze učnega procesa, kar poveča kakovost in trajnost pridobljenega znanja. Vsak posameznik je individium, zato je potrebno, da jim znanje posredujemo po različnih poteh, pri tem pa vključimo čim več področij, ki jih zajema kurikul. V predšolskem obdobju je zelo pomembna interakcija med otroki in odraslimi in medsebojna komunikacija. Vrtec mora vsakemu otroku zagotoviti pogoje za pridobivanje znanj, spretnost, sposobnosti za celovit in optimalen osebnostni razvoj. Projektno delo je ena izmed najkvalitetnejših didaktičnih sistemov v predšolski vzgoji. Z svojimi značilnostmi, zgradbo in potekom zajema vse bistvene sestavine učenja in vzgoje predšolskega otroka. Ustreza vsem kriterijem, ki so odločilni za razvoj predšolskega otroka v vsestransko in celovito osebnost.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oder_Bezjak_clanek.pdfPlný text429,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.