Title: Návrh testu psychomotorických dovedností
Other Titles: The design of psychomotor skills tests
Authors: Perlová, Petra
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [127-131]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16721
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: psychomotorické dovednosti;didaktické techniky
Keywords in different language: psychomotor skills;didactic techniques
Abstract: Příspěvek se zabývá návrhem a realizací didaktického testu zaměřeného na psychomotorické dovednosti žáků v oblasti manuálních činností. Návrh testu je součástí realizace studentského grantu Interní grantové agentury PF UJEP Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti psychomotorických dovedností a jeho úkolem je potvrdit, či vyvrátit vliv učitelových preferencí při volbě metod, forem a témat výuky praktických činností na úroveň psychomotorických dovedností žáků.
Abstract in different language: The contribution deals with the proposal and the realization of the didactic test, which is focusing on the psychomotor pupils´ manual skills. The test´s draft is the part of realization of the students´ grant Internal grant agency PF UJEP The Competence Development in School Children in the Area of Psychomotor Skills and its task is to confirm or disprove the influence of the teacher´s preferences in the methods, forms and topics choice in the manual skills education on the pupils´ psychomotor skills level.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perlova_clanek.pdfPlný text177,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.