Title: Projekční přístroj
Other Titles: Projection appliance
Authors: Šmausová, Kateřina
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [132-136]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16722
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: promítací přístroj;didaktická pomůcka
Keywords in different language: projection appliance;didactic tool
Abstract: Tato práce je návodem na výrobu promítacího přístroje představující jednoduchý námět, ve kterém lze využít několik technických materiálů. Nejde zde však jen o vytvoření promítačky, ale v neposlední řadě i o její využitelnost v několika školních předmětech – např.: ve fyzice při vyučování optiky nebo ve výtvarné výchově při překreslování obrazů.
Abstract in different language: This work is a manual for production of a projection appliance representing a theme where various technical material can be used. Not only is it about the production of the projector but also about the possibility to use in in different classes such as physics when teaching optics or in art lessons when redrawing paintings.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smausova_clanek.pdfPlný text2,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.