Title: Speciální airsoftová puška "Vintorez"
Other Titles: Special airsoft rifle "Vintorez"
Authors: Vrba, Tomáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [142-146]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16724
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: airsoft
Keywords in different language: airsoft
Abstract: Tento článek se zabývá návrhem a realizací speciální airsoftové pušky. První část představuje hru airsoft jako stále oblíbenější volnočasovou aktivitu, která je specifická častým využíváním technického vybavení. Další část popisuje postup výroby vlastní airsoftové zbraně v podmínkách domácí dílny, charakterizuje jednotlivé etapy výroby a nastiňuje problémy, které se při výrobě objevily. V závěru nalezneme návrh možné cesty k motivaci žáků ke studiu technických předmětů.
Abstract in different language: This article deals with design and realization of the Special Airsoft Rifles. The first part presents the airsoft game as a growing range of leisure activity, which is a specific frequent use of technical equipment. The next part describes the manufacturing process of custom airsoft gun in the home workshop, various stages of production and outlines the problems that appear in the manufacturing process. In conclusion proposes a possible path to the motivation of pupils to study technical subjects.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrba_clanek.pdfPlný text248,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.