Title: Elektrotechnická stavebnice pro druhý stupenň ZŠ
Other Titles: Electrical kits for second stage school
Authors: Závodníková, Ivana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [151-154]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16726
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: elektrotechnické stavebnice;základní školy;didaktická pomůcka
Keywords in different language: electrical kits;primary schools;didactic tool
Abstract: Realizace vlastního návrhu elektrotechnické stavebnice na základě kvalitativního výzkumu žáků ZŠ” se zabývá efektivitou výuky elektrotechniky, která je realizována vybranými didaktickými prostředky – elektrotechnickými stavebnicemi. Míra efektivity je zde zjišťována pomocí kvalitativního výzkumu vybraných žáků ZŠ. Výstupem takového výzkumu je navrhnutí elektrotechnické stavebnice, která by měla zvýšit efektivitu výuky elektrotechniky na ZŠ.
Abstract in different language: The thesis "Implementation own design kit based on the electrical qualitative research, primary school pupils' learning is concerned with electrical efficiency, which is realized by means of selected didactic - electro kit. The rate of effectiveness is determined by qualitative research selected pupils of primary school. The outcome of such research is to propose electrical kits, which should increase the effectiveness of teaching electrical engineering at the school.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavodnikova_clanek.pdfPlný text177,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.