Title: Problematika vymezování a koncipování učiva přírodopisu v kurikulárních dokumentech základní školy z vývojového hlediska
Authors: Podroužek, Ladislav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 1, s. 7-14.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_01_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16763
ISSN: 1804-8366
Keywords: kurikulární dokumenty;obsah;rozsah a koncipování učiva přírodopisu;základní školy
Keywords in different language: curricular documents;contents;scale and arrangement of natural science curriculum;primary schools
Abstract: Příspěvek dokumentuje složitost vývoje vymezování a koncipování učiva přírodopisu a didakticky analyzuje jednotlivé kurikulární dokumenty od počátku minulého století až po současnost.
Abstract in different language: Article documents complexity of the defi nition development and curriculum arrangement of the natural science. The article also analyses particular curricular documents since beginning of 20th century till present time.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KPG)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podrouzek.pdfPlný text707,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.