Title: Návštěvní služba u novorozenců a kojenců z pohledu sester pracujících v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost
Authors: Schönbauerová, Andrea
Boledovičová, Mária
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015, s. 53-56. ISBN 978-80-261-0503-9.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16804
ISBN: 978-80-261-0503-9
Keywords: novorozenec;návštěvní služba;komunitní péče
Keywords in different language: newborn;visiting service;community care
Abstract: Přípěvek přináší souhrn názorů sester pracujících v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost na otázku znovuobnovení návštěvní služby v domácnostech s novorozenci a kojenci. Zároveň informuje o tom, jak je v současnosti poskytována péče novorozencům v rámci preventivních prohlídek. Data byla získána kvalitativním šetřením prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumného šetření vyplynulo, že v současnosti nejsme dostatečně připravení na poskytování návštěvní služby a její zavedení by vyžadovalo poměrně rozsáhlou reformu současného stavu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schonbauerova.pdfPlný text64,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.