Title: Povědomí veřejnosti o problematice dekubitů
Authors: Táborská, Simona
Šípová, Simona
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015, s. 6-9. ISBN 978-80-261-0503-9.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16805
ISBN: 978-80-261-0503-9
Keywords: dekubitus;proleženina;prevence;EPUAP
Keywords in different language: decubitus;bedsore;prevention;EPUAP
Abstract: Příspěvek čerpá z diplomové práce, která zkoumá informovanost veřejnosti o dekubitech. Na základě získaných dat byla zjišťována závislost znalostí z jednotlivých oblastí na pohlaví a věku dotazovaných. Výzkumné šetření bylo realizováno 20. 11. 2014 (den STOP dekubitům) v několika zdravotnických zařízeních formou edukačních pohovorů. V závěru lze říci, že ženy projevily větší informovanost z oblasti problematiky proleženin než muži. S dekubity se nejčastěji setkala věková kategorie 31 – 60 let. Získaná data pro laickou i odbornou veřejnost budou publikována na webu www.dekubity.eu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taborska.pdfPlný text62,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.