Title: Vulkanizační lis: opora pro semestrální projekty KKS/KP, KKS/SPVS1
Authors: Hynek, Martin
Jirásko, Jakub
Pušman, Šimon
Raab, Zdeněk
Votápek, Petr
Citation: HYNEK, Martin; JIRÁSKO, Jakub; PUŠMAN, Šimon; RAAB, Zdeněk; VOTÁPEK, Petr. Vulkanizační lis: opora pro semestrální projekty KKS/KP, KKS/SPVS1. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. [915] s. ISBN 978-80-261-0540-4.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: http://hdl.handle.net/11025/16816
ISBN: 978-80-261-0540-4
Keywords: vulkanizační lis;výroba
Keywords in different language: vulcanizing press;production
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
© Martin Hynek - Jakub Jirásko - Šimon Pušman - Zdeněk Raab - Petr Votápek
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KKS)
Přírodní vědy / Natural science
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Vulkanizacni_lis.pdfPlný text185,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.