Title: Der Budesgrenzschutz in der Überwachung der bayerisch-böhmischne Grenze in den Jahren 1950-1990 mit Schwerpunkt Grenzenschutzabteilung Schwandorf
Other Titles: Spoková ochrana hranic:střežení bavorsko-české hranice v letech 1950-1990 se zaměřením na útvar ochrany hranic ve Schwandorfu
Authors: Bank, Rainhold
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.) Dějepis XXII: sborník katedry historie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2011, s. [1-10]. ISBN 978-80-904384-8-4.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Publikace/Sbornik24.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16868
ISBN: 978-80-904384-8-4
Keywords: spolková pohraniční policie;sledování česko-bavorské hranice;železná opona;Oddělení pohraniční policie ve Schwandorfu
Keywords in different language: tracking czech-bavarian border;iron curtain;Department of border police in Schwandorf;federal border police
Abstract: V příštím roce oslaví Německo 60. výročí organizace, která má za sebou velmi pestrou historii i celou řadu reforem a dnes tvoří se svými téměř 40 000 příslušníky pevnou součást Německé spolkové policie: Ochrana spolkových hranic (Bundegrenzschutz – BSG). Přednáška osvětluje část dějin této organizace, zejména její činnost u někdejší „železné opony“ na hranicích s Československem.
Abstract in different language: In Deutschland feiert im nächsten Jahr eine Organisation ihren 60. Geburtstag, die eine sehr wechselhafte Geschichte mit vielen Reformen hinter sich hat und heute mit fast 40.000 Angehörigen zum festen Bestandteil der bundesdeutschen Polizei- und Sicherheitslandschaft geworden ist – der Bundegrenzschutz (BGS), der 2006 in Bundespolizei umbenannt wurde. Dieser Vortrag beleuchtet einen Teil der Geschichte dieser Organisation, nämlich seine Tätigkeit am ehemaligen „Eisernen Vorhang“ an der Grenze der ČSSR.
In the next year, Germany will celebrate the 60th anniversary of the organization, which has a very rich history and a number of reforms and is now with almost 40 000 members of the fixed part of the German Federal Police: Protecting federal border (Bundegrenzschutz - BSG). The lecture explains the history of this organization, especially its activities in the former “Iron Curtain” on the border with Czechoslovakia.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIV
Dějepis XXIV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bank.pdfPlný text596,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.