Title: Fyzika v kriminalistice - vybrané oblasti kriminalistické techniky pro učitele ZŠ
Other Titles: Physics in criminology - chosen domains of criminalistic technic for elementary schoolmasters
Authors: Šujan, Tomáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 24.–25.5. 2011: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. [32-36]. ISBN 978-80-261-0002-7.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2011/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16915
ISBN: 978-80-261-0002-7
Keywords: fyzika;kriminalistika;základní školy
Keywords in different language: physics;criminology;primary schools
Abstract: Diplomová práce Fyzika v kriminalistice – vybrané oblasti kriminalistické techniky pro učitele ZŠ – přehledový materiál seznamuje s využitím fyzikálních principů, jevů a poznatků ve vybraných částí kriminalistiky. Je určená pro učitele přírodovědných a technických předmětů základních škol k rozšíření všeobecného přehledu, inspiraci při motivaci žáků a zpestření všech možných forem výuky. Práce obsahuje 114 stran, více než 140 fotografií, přehledový slovník 111 vybraných pojmů a několik zajímavých případů.
Abstract in different language: The graduation thesis Physics in criminology – chosen domains of criminalistic technic for elementary schoolmasters – overview material acquaints with usage of physical principles, phenomena and pieces of knowledge in chosen parts of criminalistics. It’s intended for science and technic elementary schoolmasters to extension of broad surfy, inspiration during motivation pupils and variegation all possible forms of education. The thesis includes 114 pages, more than 140 photos, overview dictionary 111 chosen conceptions and several interesting cases.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2011
Olympiáda techniky Plzeň 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sujan1_krimi.pdfPlný text803,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.