Title: Návrh a zpracování projektové dokumentace pro Objekt restaurace se zázemím a minigolfem
Other Titles: Draft and elaboration of project documentation for object restaurant with the hinterland and miniature golf
Authors: Černá, Lenka
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Staňková, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18045
Keywords: restaurace s ubytováním;statický výpočet;projektová dokumentace
Keywords in different language: restaurant with an accommodation;static assessment;project documentation
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení novostavby restaurace s ubytováním a minigolfem umístěné ve městě Plzeň-Valcha. Dále se zabývá orientačním statickým výpočtem a posouzením novodobého systému zdění z cihel Porotherm T-profi firmy Wieneberger-Porotherm. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN. Zatížení a výpočty byly provedeny v programu Fin 2D a Microsoft office. Výkresová část práce byla provedena v programu AutoCAD 12.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis was to design the project documentation for a building permit of the restaurant with an accommodation and a miniature golf which is situated is Plzeň-Valcha. The bachelor thesis also contains the static assessment and the evaluation of the modern masonry system T-profi which are produced by Wieneberger Porotherm. The static assessment were evaluated according to standards of the ČSN EN. Static calculations were done in the program Fin 2D. The drawing part was made in AutoCAD 12.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lenka Cerna.pdfPlný text práce10,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cerna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerna_oponent.pdfPosudek oponenta práce611,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce184,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.