Title: Analýza grantových činností
Other Titles: Analysis of grant activities
Authors: Šrámková, Sandra
Advisor: Červený, Josef
Referee: Maurer, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18225
Keywords: granty;dotace z eu;financování vysokých škol;projekty
Keywords in different language: grants;grants from eu;financing of universities;projects
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat dotační a grantovou činnost na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Nejprve jsou v teoretické části vysvětleny základní pojmy z oblasti veřejného a neziskového sektoru. Dále je naznačena problematika z pohledu poskytovatele grantu a jednotlivé grantové agentury a operační programy jsou zde popsány. V druhé polovině je práce zaměřena na analýzu realizovaných projektů. Práce popisuje celý proces grantování na konkrétním projektu, od vyhlášení výzvy, průběhu a až po jeho vyhodnocení. V závěru je zhodnocena činnost fakulty v této oblasti a návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to analyse grant activities at the Faculty of medicine at the Charles University in Pilsen. In the first part of the thesis, there are explained basic terms in public and nonprofit sector. Then there are described problems from the view of grant provider. The thesis includes the list of grant agencies and operating programs. The second part of the thesis is targeted to analysing realized projects. The whole process of grant is shown on the specific project. The project is described from the submission of the application over the process to the evaluation. Target analysis and improvement suggestions are written in the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SRAMKOVA_Sandra.pdfPlný text práce13,82 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bp pv sramkova.PDFPosudek vedoucího práce371,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bp po sramkova.PDFPosudek oponenta práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob sramkova.PDFPrůběh obhajoby práce216,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.