Title: Statutární města ČR a jejich komparace se sousedními zeměmi
Other Titles: Statutory cities in the Czech republic and their comparison with neighbouring countries
Authors: Vaňková, Jana
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Valeš, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20203
Keywords: statutární město;statut;praha;plzeň;brno;ostrava;samostatná a přenesená působnost;městský obvod;městská část;zahraniční statutární město.
Keywords in different language: statutory city;prague;pilsen;brno;ostrava;town district;city part;foreign statutory city.
Abstract: Práce se zabývá statutárními městy v ČR, jejich historickým vývojem a srováním s vybranými zeměmi (Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo). Dále hovoří o legislativním rámci statutárních měst, jejich orgány, pravomocemi a prezentací navenek.
Abstract in different language: This thesis is about statutory cities in the Czech republic, their history and comparison with selected countries (Slovakia, Austria, Poland, Germany). The thesis is also about legislative framework of statutory cities, their parts, competences and presentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vankova.pdfPlný text práce827,95 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Vankova - Louda.pdfPosudek vedoucího práce554,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek OP - Vankova - Vales.pdfPosudek oponenta práce408,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Vankova.pdfPrůběh obhajoby práce346,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.