Title: Konstrukční návrh pohonné jednotky portálového jeřábu
Other Titles: Engineering design of the drive unit gantry crane
Authors: Vanda, Marcel
Advisor: Krátký, Jaroslav
Referee: Lašová, Václava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20237
Keywords: jeřáb;zdvihací zařízení;funkční části portálového jeřábu;pohonná jednotka;převodovka;výkresová dokumentace;cad
Keywords in different language: crane;lifting equipment;functional parts gantry crane;propulsion unit;gearbox;drawings;cad
Abstract: Táto bakalářská práce obsahuje rešerši jeřábů, jejich základní popi-sy a parametry. Hlavním cílem je návrh pohonní jednotky portálo-vého jeřábu. Konkrétně je to konstrukční návrh a 3D model převo-dové skříně v programu Creo Parametric 2.0
Abstract in different language: This Bachelor thesis contains a search of cranes, their basic descriptions and parameters. The main objective is to design propulsion units gantry crane. Specifically, it is the design and 3D model the gear-box in Creo Parametric 2.0.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_VANDA_MARCEL_2015.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vanda - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce786,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vanda - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce789,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vanda.pdfPrůběh obhajoby práce313,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.