Title: Návrh vstřikovací formy se studenou vtokovou soustavou
Other Titles: Proposal injection mold with cold gating
Authors: Penzenstadler, Jiří
Advisor: Kubec Krónerová, Eva
Referee: Kubec, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20241
Keywords: vstřikování;polypropylen;návrh;simulace;konstrukce;forma;model;vtok;temperace
Keywords in different language: injection;polypropylene;design;simulation;design;mold;model;intake;tempering
Abstract: Cílem bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma vstřikovací formy. Provést simulaci vstřikovacího procesu. Navrhnout 3D vstřikovací formu. Zhotovit výkres sestavy, seznam položek vstřikovací formy a výrobní výkres pohyblivé desky. Zhodnotit návrh vstřikovací formy.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to develop a search on the topic of the injection mold. To simulate the injection molding process. Suggest 3D injection mold. Make drawing assembly, list items injection mold and manufacturing drawing of the movable plate. Evaluate the proposal of the injection mold.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jiri Penzenstadler.pdfPlný text práce11,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Penzenstadler - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce285,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Penzenstadler - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce310,49 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Penzenstadler.pdfPrůběh obhajoby práce291,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.