Title: Pneumatiky pro silniční vozidla
Other Titles: Tires for the road vehicles
Authors: Matoušek, Petr
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Stoilova, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20244
Keywords: pneumatika;silové účinky na pneumatiku;provozní podmínky dopravy;materiálová struktura pneumatiky;technologie výroby pneumatiky
Keywords in different language: tire;force effect on tire;operating conditions of transport;structure of a tire;the tire manufacturing process
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pneumatik pro silniční vozidla. Úvodní část se zaměřuje na silové účinky na pneumatiku a provozní podmínky silniční dopravy. Následuje konstrukční část se zaměřením na strukturu a materiály pneumatiky. Závěrečná část pojednává o výrobě pneumatik a technických opatřeních pro bezpečnou jízdu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the tires for road vehicles. The introductory part is focused on the force effect on tire and road operating conditions. Next part is focused on the structure and materials of the tire. The final part discusses the manufacturing process and technical provision of the safe driving.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matousek_Petr_2015.pdfPlný text práce6,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Matousek - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce887,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Matousek - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce796,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Matousek Petr.pdfPrůběh obhajoby práce236,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.