Title: Hydraulický pohon válcovacího stroje
Other Titles: Hydraulic drive of rolling machine
Authors: Habrman, Martin
Advisor: Hlaváč, Jan
Referee: Kubec, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20256
Keywords: rotační hydromotory;rotační kování;kovací válce;Mitcalc;CAD;MKP;NX 9.0
Keywords in different language: rotary hydro motor;roll forging;forging rolls;Mitcalc;CAD;MKP;NX 9.0
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma hydraulický rotační pohon a rotační válcování. Dále obsahuje stručný popis částí kovacích válců, porovnání hydraulického pohonu s elektrickým, návrh hydraulického pohonu vypracovaný ve čtyřech variantách. Na závěru jsou z každé varianty vybrány charakteristické vlastnosti, které jsou uvedeny v závěru v tabulce.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains a search on the topic of hydraulic rotary drive and rotary rolling. It also includes a brief description of the parts of forging rolls, a comparison of electric and hydraulic drives and a draft of hydraulic drive of the draft drawn up in four variants. The characteristic features of each of these variations are specified and presented in a table placed in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Habrman.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Harbman - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce729,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Habrman - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce497,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Habrman.pdfPrůběh obhajoby práce235,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.