Title: Pohon pro vyvození hlavního řezného pohybu pro vodorovné vyvrtávačky
Other Titles: The drive for applying the main cutting motion for the horizontal boring machine
Authors: Krochot, Daniel
Advisor: Krátký, Jaroslav
Referee: Lašová, Václava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20279
Keywords: horizontka;vodorovná vyvrtávačka;motor;otáčky;namáhání;převody;točivý moment;cad;prev.
Keywords in different language: horizontal milling machine;transmittion;propulsion systém;engine;revolution;straining;revolving moment;cad;prev.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu pro vyvození hlavního řezného pohybu pro vodorovné vyvrtávačky. Od výběru motoru přes navržení jednotlivých převodových stupňů, ozubených soukolí až k navržení příslušného hřídele. Řešení bylo navrženo do kinetického schématu a veškeré výpočty byly překontrolovány pomocí softwaru PREV. Zpracování bakalářské práce mi pomohlo si rozšířit znalosti o funkčnosti převodovky.
Abstract in different language: The subject of the bachelor´s thesis is proposal for the drive for applying the main cutting motion for the horizontal boring machine. It describes the engine selection followed by proposal of individual gears and train of gears, leading to particular shaft proposal. Solution was designed into kinetic chart and all calculations were checked by PREV software. Work on this bachelor´s thesis helped me to gain more experiences and increased my knowledge about the propulsion system and its mechanism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krochot BP 2015.pdfPlný text práce18,95 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krochot - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce772,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krochot - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce828,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krochot.pdfPrůběh obhajoby práce321,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.