Title: Ergoterapie spastické ruky
Other Titles: Occupational Therapy for the Spastic Hand
Authors: Králová, Kateřina
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Lippertová-Grünerová, Marcela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20448
Keywords: spasticita;ergoterapie;cévní mozková příhoda
Keywords in different language: spasticity;occupational therapy;stroke
Abstract: Práce se zabývá problematikou spastické ruky vzniklé následkem cévní mozkové příhody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na cévní mozkovou příhodu, vznik spasticity a na ergoterapii. V praktické části jsou 4 kazuistiky, které jsou porovnávány z hlediska účinnosti aplikovaného druhu terapie.
Abstract in different language: The thesis includes the problematic of spastic hand caused as a result of stroke. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on stroke, formation of spasticity and occupational therapy. In the practical part there are 4 case reports, which are compared for the efficiency of the appliedkind of therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ergoterapie spasticke ruky.pdfPlný text práce973,13 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kralova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce75,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kralova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce424,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce335,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.