Title: Etické problémy záchranářství a medicíny katastrof
Other Titles: Ethical conflicts of pre-hospital emergency care and disaster medicine
Authors: Kardošová, Ivana
Advisor: Sviták, Roman
Referee: Rozmarová, Naděžda
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20567
Keywords: etika;urgentní medicína;komunikace;medicína katastrof
Keywords in different language: ethics;emergency medicine;communication;disaster medicine
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou etiky v přednemocniční neodkladné péči a medicíně katastrof. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní etické pojmy. Dále se věnujeme komunikaci s pacientem, jeho okolím a některými zvláštními typy komunikace. V následující části se zaměřujeme na problematiku informovaného souhlasu v přednemocniční neodkladné péči (PNP). Další kapitolu práce jsme soustřeďovali na kardiopulmonální resuscitaci (KPR), která s sebou přináší etické problémy, například přítomnost rodinných příslušníků při KPR. Zabýváme se také etikou multikulturního ošetřovatelství v prostředí PNP. Do poslední kapitoly teoretické části práce jsme zařadili etické problémy spojené s medicínou katastrof. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí členů výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS Pk) v oblasti etiky. Dále zkoumá, s jakými etickými problémy se členové posádek setkávají nejčastěji v prostředí PNP a hromadného neštěstí.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Ethical conflicts of pre-hospital emergency care and disaster medicine. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part offers the explanation of basic ethical terms. Next, we attend to the communication with the patient, his surroundings and some of the unusual types of communication. In the following part we focus on the informed agreement conflict in pre-hospital emergency care (PEC). The next chapter is focused more on the cardiopulmonary resuscitation (CPR), which containts some ethical problems, for example dealing with relatives during the CPR. We also employ ourselfs in the multicultural nursing conflicts in PEC. The last chapter of theory is about the conflicts in disaster medicine. Practial part is more focused on establishing the ethical knowledge levels of every ambulance car group member in Emergency medical service of the Pilsen region. It also examines the most common problems which the ambulance car group members must deal with in pre-medical emergency care and disaster medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCP-14 - PDF.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kardosova VP.pdfPosudek vedoucího práce548,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kardosova OP.pdfPosudek oponenta práce332,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kardosova.pdfPrůběh obhajoby práce338,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.