Title: Význam pitného režimu
Other Titles: The importance of drinking regime
Authors: Antošová, Markéta
Advisor: Kott, Otto
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20612
Keywords: homeostáza;tělní tekutiny;bilance vody;voda;poruchy objemu tekutin;zdroje vody;pitný režim
Keywords in different language: homeostasis;body fluids;water balance;water;disorders of fluid volume;sources of water;drinking regime
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou významu pitného režimu. Práce v teoretické části pojednává o významu vody pro lidské tělo, o bilanci tekutin a potřebě vody. Zmiňuje příčiny, projevy a důsledky dehydratace, hyperhydratace i léčbu rehydratací, zdroje vody, pitný režim a jeho zásady. Praktická část obsahuje zhodnocení výsledků dotazníkového šetření určeného pro děti a dospívající. Průzkum je zaměřen na znalosti a dodržování pitného režimu. Součástí práce jsou také přílohy.
Abstract in different language: This thesis is following up with the importance of drinking regime. Theoretical part of this thesis is about meaning of the water for the humans body, about liquid balances and need of water. It talks about causes symptom and consequences of dehydration, hyperhydration and rehydration healing, water sources, drinking regime and its principles. Practical part contains appreciantion of results by questionaire investigation designed for the children and the adolescents. Research is focused on knowledges and following of drinking regime. This thesis contains attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce729,24 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Antosova VP.pdfPosudek vedoucího práce420,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Antosova OP.pdfPosudek oponenta práce346,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Antosova.pdfPrůběh obhajoby práce349,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.