Studentská vědecká konference

Kolekce


Recent Submissions

Vašta, Jakub , Skala, Václav
RBF aproximace s respektováním významných rysů dat

Vašíček, Vojtěch
Měření kmitání lopatek na ložiskovém stojanu experimentálního rotorového standu

Vaníček, Ondřej
Geometrický model sériového robotu pro účely kalibrace

Urbanová, Pavla
Agent based modeling of fish shoal behaviour

Úbl, Martin , Koutný, Tomáš
Gaming for diabetes