Title: Netradiční materiály v technické výchově v mateřské škole
Other Titles: Untraditional materials in technical education in kindegarten
Authors: Sahulová, Michaela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.–18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [43-47]. ISBN 978-80-261-0620-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2016/Sbornik_OT2016_online/sbornik-ot-2016-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21460
ISBN: 978-80-261-0620-3
Keywords: praktické činnosti;mateřská škola
Keywords in different language: practical activities;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce se zabývá netradičními materiály a jejich využitím v technické výchově v mateřské škole. Cílem empirického výzkumu je zjistit, jak učitelé MŃ vnímají netradiční materiály a jaké netradiční materiály využívají v technické výchově.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with untraditional materials and their use in technical education in kindergarten. Empirical research is to determine how kindergarten teachers perceive untraditional materials and what untraditional materials use in technical education.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2016
Olympiáda techniky Plzeň 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sahulova.pdfPlný text477,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.