Title: Model torzní balisty
Other Titles: Torsion ballista model
Authors: Sudek, Matěj
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.–18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [55-59]. ISBN 978-80-261-0620-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2016/Sbornik_OT2016_online/sbornik-ot-2016-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21464
ISBN: 978-80-261-0620-3
Keywords: model;balista
Keywords in different language: model;ballista
Abstract: Cílem práce bylo vytvoření funkčního modelu torzní balisty po vzoru starého římského obléhacího stroje. Z tohoto hlediska jsem se zajímal i o historii tohoto mechanismu. Funkce této balisty nejsou navrženy pouze pro zábavu, ale plní i edukativně demonstrační funkci. Pro příklad bych uvedl funkce: páka, torze, akumulace energie, síla v tahu. V konečném stádiu jsem se věnoval právním aspektům použití balisty jako střelné zbraně.
Abstract in different language: The aim was to create a functional model of a torsion ballista modeled like ancient Roman siege machines. From this perspective, I was interested in the history of this mechanism. This ballista functions are not only designed for entertainment, but it also has high educational demonstration function. For example, I noted these functions: lever, torsion, energy accumulation, tensile strength. In the final stage, I focused on the law aspects of using the ballista as firearm.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2016
Olympiáda techniky Plzeň 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudek.pdfPlný text669,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.