Title: Přístrojové vybavení v přednemocniční neodkladné péči - minulost a současnost
Other Titles: Devices and Equipment in Pre-hospital Emergency Care - Past and Present
Authors: Doláková, Jana
Advisor: Lippertová, Marie
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2198
Keywords: historie;přístrojové vybavení;přednemocniční neodkladná péče;monitorace;dýchací cesty;krevní oběh;invativní podání léků
Keywords in different language: history;device equipment;pre-hospital unnecessary care;monitor;airway;blood circulation;incursion drug application
Abstract: V této práci se zabývám historií a současností přístrojů k monitoraci pacienta v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zabývám historií a vývojem přístrojů používaných zdravotnickou záchrannou službou a druhá část je věnována moderním přístrojům, které jsou v současné době používány Zdravotnickou záchrannou službou, výjezdovým stanovištěm Plzeň ? město. Práce je věnována nejen odbornému zdravotnickému personálu, ale také laické veřejnosti.
Abstract in different language: In this work I pursue the history and update of instruments used for monitoring patients in pre-hospital unnecessary care. My work is divided into two main parts. The first part occupies history and evolution of equipment used by paramedics. The second part includes modern equipment, which is used in the present time by paramedics in the outgoing centre in Plzen city. The work is dedicated not only to medical professionals but also non-professional people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Dolakova Jana 2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Dolakova - VP.jpgPosudek vedoucího práce379,29 kBJPEGThumbnail
View/Open
Dolakova - OP.jpgPosudek oponenta práce393,65 kBJPEGThumbnail
View/Open
Dolakova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce319,95 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.