Title: Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji
Other Titles: Smoking at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools in South Bohemian Region
Authors: Hochová, Tereza
Advisor: Teslíková, Petra Elizabeth
Referee: Klepáč, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2207
Keywords: cigarety;kouření;návyky;závislost
Keywords in different language: cigarettes;smoking;habits;addiction
Abstract: Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezena základní terminologie a jsou zde popsána onemocnění způsobená tabákem. Dále je pojednáno o typech léčby nikotinové závislosti. Pro praktickou část byl využit vlastní dotazník obsahující 21 otázek.
Abstract in different language: The topic of this work is worldwide problem - smoking. The project's objective is to determine how many pupils at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools smoke. Also prove their knowledge about smoking and search for their best motivation to start this habit. The work is separated into two parts: theoretical and practical. In theoretical part is defined basic terminology and described diseases caused by tobacco and types of treatment of nicotine addiction. For practical part was used own questionnaire containing 21 questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hochova_BP.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Hochova - VP.jpgPosudek vedoucího práce383,66 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hochova - OP.jpgPosudek oponenta práce407,41 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hochova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce346,47 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.