Title: Možnosti a využití laserové řádkovací konfokální mikroskopie
Other Titles: Possibilities and applications of laser scanning confocal microscopy
Authors: Skálová, Ludmila
Staňková, Hana
Mašek, Bohuslav
Citation: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů: 17. – 19. č erven 2008, Lázně Libverda sborník přednášek. Praha: Fakulta strojní ČVUT; Plzeň: Škoda výzkum, 2008, p. 100-103. ISBN 978-80-01-04039-3.
Issue Date: 2008
Publisher: Fakulta strojní ČVUT
Škoda výzkum
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2008/Libverda-Skalova.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22403
ISBN: 978-80-01-04039-3
Keywords: konfokální laserový mikroskop;mikrostrukturální analýza;confocal laser microscope;microstructural analysis
Abstract: V příspěvku jsou popsány různé aplikace laserového řádkovacího konfokálního mikroskopu Olympus LEXT OLS 3000. Výhody konfokálního mikroskopu byly využity pro charakterizaci mikrostruktury velmi jemných multifázových ocelích s vysokou pevností. Z těchto ocelí byly vyrobeny miniaturní zkušební vzorky pro zkoušku rázem v ohybu, jejichž tvar a rozměry byly kontrolovány pomocí trojrozměrného modelu povrchu získaného na LEXTu. Díky trojrozměrnému obrazu skutečného reliéfu povrchu bylo možné sledovat také lomovou plochu těchto vzorků po destrukci. Software konfokálního mikroskopu umožňuje rovněž stanovení drsnosti povrchu. Tato možnost byla využita na příkladu srovnávacího měření drsnosti plechů s různou úpravou povrchu.
Rights: © Fakulta strojní ČVUT - Škoda výzkum
Appears in Collections:2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skalova.pdfPlný text625,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.