Title: Dosahování vynikajících kombinací mechanických vlastností u vícefázových ocelí řízeným vývojem mikrostruktury
Authors: Mašek, Bohuslav
Klauberová, Danuše
Staňková, Hana
Malina, Jiří
Citation: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů: 17. – 19. č erven 2008, Lázně Libverda sborník přednášek. Praha: Fakulta strojní ČVUT; Plzeň: Škoda výzkum, 2008, p. 175-178. ISBN 978-80-01-04039-3.
Issue Date: 2008
Publisher: Fakulta strojní ČVUT
Škoda výzkum
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2008/Libverda-Klauberova.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22404
ISBN: 978-80-01-04039-3
Keywords: Q-P proces;vícefázové oceli;tepelně-mechanické zpracování;Q-P process;multiphase steels;thermo-mechanical treatment
Abstract: Současný trend vývoje v automobilovém průmyslu je snižování hmotnosti dílů při současném zvyšování bezpečnosti cestujících a snižování výrobních nákladů. Pro podporu tohoto trendu jsou vyvíjeny nízkolegované ocele s vysokou pevností, které jsou ekonomicky výhodné a vytvářejí jednu z cest jak dosahovat úspor v hmotnosti součástí. Experiment se zabýval termomechanickým zpracováním nízkolegovaných vysokopevných ocelí. Zpracování bylo provedeno na termomechanickém simulátoru FORTECHu. Tento simulátor umožňuje přesné řízení teplotního a deformačního režimu včetně provedení rychlé inkrementální deformace. Cílem experimentu bylo dosáhnout kombinaci vysoké pevnosti při současném zachování relativně vysoké tažnosti. Pro získání takových vlastností byla zvolena aplikace speciálního tepelného zpracování (Q&P proces). Tímto zpracováním byla získána mikrostruktura tvořená martenzitickou matricí a jemně rozptýleným zbytkovým austenitem mezi martenzitickými jehlicemi. Mikrostruktura ocelí po termomechanickém zpracování byla analyzována pomocí světelného, konfokálního a řádkovacího elektronového mikroskopu.
Rights: © Fakulta strojní ČVUT - Škoda výzkum
Appears in Collections:2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masek.pdfPlný text359,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.