Title: FEM analysis of hose sprnig clamp defomration behaviour
Other Titles: FEM analáza deformačního chování hadicové spony
Authors: Hronek, Pavel
Štádler, Ctibor
Mašek, Bohuslav
Chval, Zdeněk
Citation: 2nd International Conference for young researchers and Phd. students ERIN 2008, Bratislava, Slovak Republic, 23. – 24. 4. 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, p. 1-5. ISBN 978-80-227-2849-2.
Issue Date: 2008
Publisher: Slovak University of Technology
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://fortech.zcu.cz/publications/2008/Erin_Hronek.pdf
http://hdl.handle.net/11025/22405
ISBN: 978-80-227-2849-2
Keywords: pružinové spony;FEM;deformace;spring clips;FEM;deformation
Abstract: Pružinové spony slouží k fixaci hadic na koncovkách nebo trubkách. Dokážou efektivne vyvodit požadovanou svernou sílu. Hlavní výhodou pružinových spon oproti klasickým je, že samocinne zajištují sevrení hadice na koncovce a to i pri teplotních dilatacích prumeru hadice a koncovky. Spony této konstrukce se nepoužívají pro vysoké tlaky nebo velké hadice, kde by bylo nutné príliš masivní provedení pro vyvození dostatecné sverné síly a zároven by nebylo možné sponu navléknout pouze pomocí rucních nástroju. Spony jsou používány zejména pro aplikace v hromadné výrobe. Typické použití je v pohonných systémech automobilu. Jsou vyrábené z pružinové oceli. Pri nasazování se spona pomocí kleští roztáhne, címž dojde ke zvetšení jejího prumeru. Sponu lze volne nasunout na hadici, umístit do finální polohy. Pri uvolnení kleští dojde k sevrení spony.
Rights: © Slovak University of Technology
Appears in Collections:2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hronek.pdfPlný text538,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.