Title: Integrace hudební výchovy do vyučovacích předmětů
Other Titles: Integration of musical education into school subjects
Authors: Poláková, Romana
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 1-9. ISBN 978-80-261-0677-7.
Issue Date: 2016
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
http://hdl.handle.net/11025/22448
ISBN: 978-80-261-0677-7
Keywords: vývoj dítěte;mladší školní věk;integrace;hudební výchova
Keywords in different language: development of child;young school age;integration;music education
Abstract: Příspěvek řeší teoretická východiska vývoje dítěte mladšího školního věku a zkoumá možnosti způsobu práce učitele. Integruje hudební výchovu, tj. předkládá konkrétní aktivity a vyučovací metody ve všech předmětech 3. ročníku.
Abstract in different language: The article deals with theoretical bases of development of younger school age child and investigate the options of teachers work. Integrates musical education, i.e.puts forward concrete activities and teaching methods in all subjects of 3rd year.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polakova.pdfPlný text535,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.