Title: Chodské lidové písně ve výuce na základních školách
Other Titles: Chod folk songs in teaching at primary school
Authors: Jindřichová, Hana
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 1-14. ISBN 978-80-261-0677-7.
Issue Date: 2016
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
http://hdl.handle.net/11025/22450
ISBN: 978-80-261-0677-7
Keywords: lidová píseň;folklor;tradice;dětské lidové soubory;základní škola
Keywords in different language: folk song;folklore;tradition;children´s ensembles;primary school
Abstract: Hlavním záměrem mého příspěvku je zpracování návrhu využití chodských lidových písní při výuce na prvním stupni základních škol. Výsledný zpracovaný seznam písní bude uveden v samotném závěru a budu ráda, když by mohl evokovat větší využití těchto písní v praxi při výuce. Neméně důležitými tématy jsou ale také zmapování současného stavu využívání chodských lidových písní ve školách na Domažlicku a také způsob jejich výuky v dětských chodských národopisných souborech, včetně repertoáru a materiálu, který čerpají z různých sbírek.
Abstract in different language: The main intention of my contribution is to process the proposal for use of Chod folk songs in teaching at primary schools. The resultant list of the songs will be introduced at the end and it will be my pleasure when it evokes a larger usage of these songs in teaching and learning. Equally essential topics are also the mapping the current state of application Chod folk songs at schools in Domažlice region, as well as the way of presenting them in children´s Chod ethnographic groups, including the repertoire and materials that are drawn from different collections.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jindrichova.pdfPlný text467,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.