Title: Světoví výrobci magnetických rezonancí
Other Titles: World biggest producers of magnetic resonances
Authors: Beneš, Petr
Advisor: Kott, Josef
Referee: Kreuzberg, Boris
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2258
Keywords: magnetická rezonance;spin;precese;rezonance;relaxace;zobrazovací frekvence;FID signál;vznik obrazu;artefakt;magnet;cívka;vyšetření MR
Keywords in different language: magnetic resonance;spin;precession;resonance;relaxation;imaging frequencies;FID signal;formation of view;artifact;magnet;coil;MR examination
Abstract: V přikládané bakalářské práci se snažím objasnit základní principy magnetické rezonance a přiblížit několik největších světových výrobců. Zároveň se snažím zjistit, který z výrobců je hlavním dodavatelem magnetické rezonance v České Republice a také které vyšetření se nejčastěji na magnetické rezonanci provádí. Hlavním dodavatelem je společnost Siemens a nejčastěji se provádí vyšetření mozku.
Abstract in different language: In attached bachelor thesis I am trying to clarify basic principles of magnetic resonance and approximate several world producers. Simultaneously I am trying to find which producer is main supplier of magnetic resonance in Czech Republic and also find which examination is the most often performed on magnetic resonation. Main supplier is Siemens corporation and examination of brain is the most often performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Petr Benes.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Benes - VP.jpgPosudek vedoucího práce426,71 kBJPEGThumbnail
View/Open
Benes - OP.jpgPosudek oponenta práce489,45 kBJPEGThumbnail
View/Open
Benes - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce354,15 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.