Title: Stavební a konstrukční řešení administrativní budovy - problematika nosných konstrukcí včetně založení objektu a fyzikálních parametrů
Authors: Drhová, Veronika
Advisor: Novák Michal, Ing.
Referee: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23582
Keywords: železobetonová deska;železobetonový průvlak;železobetonový sloup;ztužující jádro;základová deska;pilotové založení
Keywords in different language: steel reinforced concrete slab;girder;column;reinforcing core;baseplate;pile foundations
Abstract: Předmětem této diplomové práce je návrh konstrukčního a statického řešení administrativní budovy, rozbor vhodného řešení nosných konstrukcí objektu a řešení suterénních prostor. Práce obsahuje technický popis stavby, statické posouzení stropních desek, průvlaků, sloupů, suterénních stěn a základové desky, tj. bílé vany a návrh založení objektu na pilotách.
Abstract in different language: The subjekt of this diploma thesis is design of construction and structure of administrative building, analysis of suitable solution of bearing structures and basement area. Thesis contains technical description of building, structural assessment of slabs, girders, columns, basement walls and foundation slabs ("white tub") and a proposal for the establishment of the building on piles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom. prace.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
Drhova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,49 kBAdobe PDFView/Open
Drhova_oponent.pdfPosudek oponenta práce691,2 kBAdobe PDFView/Open
Drhova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.