Title: Ekonomicko, technologické srovnání metodou kritické cesty pro objekt - volno časové aktivity pro mládež
Authors: Šedivcová, Eva
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23590
Keywords: monolitická konstrukce;prefabrikovaná konstrukce;přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace;rozpočet;harmonogram;kritická cesta.
Keywords in different language: monolithic structure;prefabricated structure;access for people with limited mobility;budget;schedule;critical path.
Abstract: Diplomová práce obsahuje zpracování rozpočtu a harmonogramu reálně stojícího objektu ve třech variantách. Rozpočty a harmonogramy jsou rozdílné z hlediska změny materiálu nosné konstrukce. Z důvodu poznání objektu byla pořízena vlastní fotodokumentace a získány cenné informace při osobní schůzce s vlastníky jednotlivých provozů. Výkresová část je vytvořena v programu AutoCAD 2016, rozpočty a harmonogramy jsou vytvořeny v programech KROS Plus 4 a Microsoft Excel, textová část v programu Microsoft Word a axonometrie a pohledy v programu SketchUp 2016.
Abstract in different language: The thesis contains the budget process and timetable realistically stationary object in three variants. Budgets and schedules are different in terms of changes in the material structure. Due to the knowledge of the building was taken private photographs and obtained valuable information during a personal meeting with the owners of individual operations. The drawings are created in AutoCAD 2016 budgets and schedules are created in programs KROS Plus 4 and Microsoft Excel, text part in the program Microsoft Word and isometric views and SketchUp program in 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_EVA_SEDIVCOVA.pdfPlný text práce44,73 MBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce380,06 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce382,15 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce190,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.