Title: Řešení halových objektů z pohledu požární odolnosti, dělící stěny
Other Titles: The design of hall structures in terms of the resistance to fire performance, dividing walls
Authors: Lindová, Veronika
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Toman Martin, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23591
Keywords: prostup tepla;požárně bezpečnostní řešení;vznícení
Keywords in different language: heat transmission;emergency solution;an ignition
Abstract: Tato diplomová práce řeší výrobní a skladovou halu s administrativní částí v obci Stachy z hlediska požární bezpečnosti. Objekt je částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Hlavním záměrem diplomové práce je posouzení, zda v případě vzniku požáru ve skladu dřeva dojde k přenesení požáru do vedlejšího skladu PVC pouze za pomoci prostupu tepla dělící stěnou před příjezdem jednotek požární ochrany. Výkresová část byla vytvořena v programu NEMETSCHEK ALLPLAN a výpočtová část v programu FIN EC, FEAT2000. Požární bezpečnost objektu jsem navrhla pomocí softwarového produktu FIRE-NX a TEXT-NX Ing. Radima Bochňáka, CSc.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with fire safety in the production hall and the warehouse with its administrative part in the village Stachy. The building is partially single-storey and partially two- storey. Its structure is made up of a prefabricated reinforced concrete skeleton. The main focus of this thesis is to assess the possible spread of fire from the timber yard only through the dividing wall into the next warehouse of PVC and the arrival time of the fire brigade. Drawings were created by means of NEMETSCHEK ALLPLAN and the calculations were made in FIN EC, FEAT2000. I have designed the fire safety of the building by means of software FIRE-NX and TEXT-NX made by Ing. Radim Bochňák, CSc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lindova 2016.pdfPlný text práce14,58 MBAdobe PDFView/Open
Lindova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,39 kBAdobe PDFView/Open
Lindova_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,91 kBAdobe PDFView/Open
Lindova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce256,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.