Title: Revitalizace objektu: Prelatury v Chotěšovském klášteře se zaměřením na variantní řešení, porovnání konstrukcí z technologického hlediska.
Authors: Chmelík, Tomáš
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23592
Keywords: revitalizace;porovnání konstrukcí;administrativní budova;statika;dřevěný trámový strop;technická zpráva;uhlíkové lamely;valená klenba;ocelobetonový strop.
Keywords in different language: reconstruction;building;change of use;administration building;project documentation;static;wooden ceiling;barrel vault;technical report;carbon plates
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá revitalizací prelatury v areálu chotěšovského kláštera. Jedná se o změnu nevyuţívaného objektu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a porovnat navrţené konstrukce z technologického hlediska. Výpočty byly prováděny pomocí programů FIN EC a DLUBAL RFEM. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCAD 2014.
Abstract in different language: The master thesis deals with the processing of project of reconstruction for former prelate in area of Chotěšov Monastery. This is a change from an unused building to an administrative building. Next part of master thesis contains static analysis of selected parts of this building and also analysis of technological implementation. Calculations were conducted using programs FIN EC and DLUBAL RFEM. Drawing part was drawn up in program AutoCAD 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Chmelik.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
Chmelik_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce387,77 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce391,31 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce209,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.