Title: Návrh a porovnání vodorovných konstrukčních systémů s technologickým a ekonomickým porovnáním
Other Titles: Design and comparison and horizontal structural systems including process and economic comparison
Authors: Tůma, Radek
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23600
Keywords: mateřská škola;spřažená stropní konstrukce;filigrán;monolit;technologie stropní konstrukce;kalkulace stropní konstrukce
Keywords in different language: kindergarten;composite ceiling structure;filigree;monolith;structural engineering calculation;ceiling structure technology;ceiling structure calculation
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce pro objekt mateřské školy ve dvou variantách řešení. První variantou je spřažená stropní konstrukce s filigránovými deskami. Druhou variantou je návrh monolitické stropní konstrukce. Cílem diplomové práce je srovnání jednotlivých druhů stropní konstrukce z hlediska technologických postupů a ekonomické náročnosti jednotlivých variant. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2008. Pro statické výpočty jsou použity výsledky z programu Dlubal RSTAB 8. Návrhy konstrukcí, materiálů a dispozic jsou v souladu s platnými ČSN normami pro obor stavebnictví.
Abstract in different language: The thesis deals with the design of ceiling structure for a kindergarten house in two design options. The first option is a composite ceiling structure with filigreed boards. The other option is the design of monolithic ceiling structure. The thesis compares individual ceiling structure types from the point of view of technological procedures and economic demands of individual options. Drawings were provided using the AutoCAD 2008 SW. Structural engineering calculations are based on results taken from Dlubal RSTAB 8 and FINE SW. All structures, materials and layouts are designed in compliance with current construction industry ČSN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Radek Tuma.pdfPlný text práce14,84 MBAdobe PDFView/Open
Tuma_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,71 kBAdobe PDFView/Open
Tuma_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,75 kBAdobe PDFView/Open
Tuma_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce266,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.