Title: Zaměření a analýza kounovských kamenných řad
Other Titles: Survey and analysis of the stone rows near Kounov
Authors: Voráček, Jan
Advisor: Ron Cyril, Ing. CSc.
Referee: Šíma Zdislav, RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23618
Keywords: kounovské kamenné řady;megalitické stavby;archeoastronomie;azimut;slunovrat;horizont
Keywords in different language: kounovské kamenné řady stone rows;megalithic structures;archeoastronomy;azimuth;horizon
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá volbou metody zaměření Kounovských kamenných řad a souvisejících objektů a jejich zaměřením. Dále pak jsou prezentovány analýzy naměřených dat. Analýzy mají za cíl určit prostorové a astronomické vztahy mezi megalitickými objekty a objekty v okolí, případně nalézt vztahy významným k astronomickým jevům.
Abstract in different language: The master theses presents the choice of survey method for surveying of Kounovské kamenné řady stone rows and the survey. There are also presented methods of analysys used on the data from survey. The purpose of analysis is to determine the spatial and astronomical relations between megalithic structures and other places in terrain or in in the sky.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan Voracek_2016.pdfPlný text práce19,8 MBAdobe PDFView/Open
PV_Voracek.pdfPosudek vedoucího práce625,29 kBAdobe PDFView/Open
PO_Voracek.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
P_Voracek.pdfPrůběh obhajoby práce29,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.