Title: Oceňování Bermudských opcí
Other Titles: Pricing Bermudan options
Authors: Švajcrová, Jarmila
Advisor: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23629
Keywords: bermudská opce;black-scholesův model;hestonův model;lonstaff-schwarzova metoda;théta -schéma
Keywords in different language: bermudan option;black-scholes model;heston model;lonstaff-schwarz method;theta -scheme
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje oceňování Bermudských opcí pomocí Black-Scholesova a Hestonova modelu a to pomocí různých numerických metod, konkrétně simulací Monte Carlo a metodou konečných diferencí.
Abstract in different language: This thesis shows how to price Bermudan oprions using Black-Scholes and Heston model using different numerical methods, in particular by Monte Carlo simulation and by finite difference method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVAJCROVA_DP.pdfPlný text práce746,08 kBAdobe PDFView/Open
PO_Svajcrova.pdfPosudek oponenta práce170,05 kBAdobe PDFView/Open
PV_Svajcrova.pdfPosudek vedoucího práce148,67 kBAdobe PDFView/Open
P_Svajcrova.pdfPrůběh obhajoby práce37,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.