Title: Zdravotnický systém v ČR jako problém veřejné politiky a správy.
Other Titles: The health care system in the Czech Republic as a problem of public policy and administration.
Authors: Topinka, Ilja
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23905
Keywords: zdravotnictví;zvravotní politika;ochrana veřejného zdraví;zajištění zdravotní péče.
Keywords in different language: health;health policy;protection of public health;ensuring of health care;health care.
Abstract: Práce popisuje historii zdravotnictví na našem území a jeho vývoj. V textu práce se dále pracuje s pojmem zdravotní politika a jeho význam pro obyvatele státu, ale i v přesahu do mezinárodního práva. Prostřednictvím práce byla snaha o vysvětlení garance práva na zdraví a jeho ochranu, na koho se vztahuje a kdo má možnost využít bezplatné zdravotní péče. Na to přímo navazují podmínky přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění a na straně druhé určitá omezení u pojištění komerčního. Neméně důležitou kapitou je kapitola týkající se financí ve zdravotnictví, toků uvnitř systému a objasnění mechanismu řízení.
Abstract in different language: My dissertation is about history and evolution of health system in our country. It is also about health policy, international law and how it influence residents of state. In my work I want to explain guarantee of right to health and protection, for whom it is and who has right for health care for free. In accordance with are conditions of public health insurance and some of limitations of commercial insurance. Very important is also part about finances, investment and system of management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topinka Ilja FPR ZCU diplomova prace 31 8 2015.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Topinka - prot. VP.pdfPosudek vedoucího práce358,17 kBAdobe PDFView/Open
Topinka - prot. OP.pdfPosudek oponenta práce613,78 kBAdobe PDFView/Open
Topinka - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce293,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.